Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur (voor ledenadministratie) en trainers (beheer van jeugdwerking) van Bamadi vzw. De voornaamste aanspreekpunten zijn de secretaris (Karlien) via of de voorzitter (Sven) via .

Bamadi vzw
Kortenbergsesteenweg 98
1820 Steenokkerzeel

Dit gebeurt voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

  • Indien je niet wenst dat we je persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, ...) verwerken kan je ons dit meedelen via email. Dit betekent evenwel ook dat je geen lid van onze club kunt worden. Deze gegevens zijn immers onontbeerlijk in de werking van onze club, meer bepaald voor inschrijving in onze club, inschrijving bij de federatie, de verzekering en deelname aan sportactiviteiten.
  • Tijdens de activiteiten van de club bestaat de mogelijkheid dat er foto’s genomen worden die eventueel op onze website worden gezet of afgedrukt worden voor bv. een flyer. Indien je wenst dat er geen foto van je genomen worden volstaat het dit mee te delen aan iemand van het bestuur tijdens de activiteit of te melden via email. In principe kan je alleen close-up foto’s weigeren en sfeerfoto’s niet. Als club zullen we evenwel steeds tegemoet komen aan je vraag, ongeacht welke soort foto.
  • Direct marketing: Leden en hun ouders krijgen regelmatig mails in verband met onze wekelijkse sportactiviteiten, eventuele tornooien en andere badmintonactiviteiten. Daarnaast zijn er soms promotionele mails voor extra-sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld ons barbecue-evenement. Indien leden of ouders van jeugdleden dit niet willen volstaat het om dit te mee te delen via email.
  • Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u in de uitgebreide privacyverklaring. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen.