Beste Bamadi familie, Net als vorig jaar, organiseren we ook dit jaar opnieuw een nieuwe editie van onze Bamadi Barbecue!

Training Robusta

Het seizoen loopt stilaan op zijn einde, samen met de verkoop van de t-shirts en shorten (het kan nog, maar wees snel)! Hier overlopen de afspraken voor volgend seizoen.

Team Veteranen

Onze veteranen werden knap 2de op de Vetcup. In totaal namen 13 ploegen deel in de editie van 2017.
Badmintontoernooi

GIP Toernooi Alex

In het kader van het eindwerk van Alexandre van Mechelen dat over badminton gaat, organiseert hij een (klein) recreantentoernooi. Inschrijving is gratis!

Bestuur

S.B.

Sven Boulanger

Voorzitter
K.D.M.

Karlien De Maeyer

Secretaris
E.C.

Jeroen Verhaegen

Penningmeester